Anna Kałuża

a literary critic, specialising in modern Polish poetry
Anna Kałuża

(born 1977) – literary critic and scholar. She works in the Department of Postmodern Criticism and Literature of the University of Silesia in Katowice, where she deals with contemporary poetry and aesthetic transformations of culture and art. Member of the Juliusz Upper Silesian Literary Award and the Witold Gombrowicz Award committees. Author of Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej (2008), Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku (2010), Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki (2011), Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci (2015). From 2007 to 2015, she co-hosted literary shows in TVP Kultura (Czytelnia, Sztuka czytania, Cappuccino z książką).