Anna Kałuża

a literary critic, specialising in modern Polish poetry
Anna Kałuża

(b. 1977) – a literary critic; she works in the Department of Modern Literature of the University of Silesia in Katowice, specialising in modern Polish poetry. A member of the jury of the Juliusz Upper Silesian Literary Prize and the Witold Gombrowicz Literary Prize. The author of the books: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej [The Will to Distinguish. About the Modernist Poetry of Jarosław Marek Rymkiewicz, Julia Hartwig, Witold Wirpsza and Krystyna Miłobędzka, 2008], Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku [Boomerang. Sketches on the Polish Poetry of the Turn of the 21st century, 2010], Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki [Big Victories. Common Issues of Poetry, Critique and Aesthetics, 2011], Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci [Under the Game. How Poems and Poets Mean Today, 2015]. In the years 2007-2015, she co-hosted literary programs in TVP Kultura (CzytelniaSztuka czytaniaCappuccino z książką).