Dorota Kozicka

historian and literary critic
Dorota Kozicka

Assistant professor at the Chair of Modern Criticism of the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University; historian and literary critic. Author of the book Krytyczne (nie)porządki: studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce. Contributes to „Dekada Literacka". Editor of many anthologies devoted to literary criticism, including Chamuły, Gnidy, Przemilczacze... Antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego. Co-initiator of the Jan Błoński Festival.

Pic. private collection