Dorota Masłowska

prose writer, playwright singer, columnist
Dorota Masłowska

Author of a scandalising novel Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną [White and Red], for which she received the Paszport Polityki Award, and Paw królowej [A Queen’s Peacock], which won the Nike Award. Author of two dramas staged worldwide: Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku [A Couple of Poor, Polish-Speaking Romanians] and Między nami dobrze jest [All Is Good Between Us], for which she received the award of the Minister of Culture and National Heritage. In 2018, her novel Inni ludzie [Other People] came out; in 2019, a play based on this book was made in Warsaw’s Teatr Rozmaitości, and a film under the same title is in the making. Winner of the Samuel-Bogumił-Linde-Preis 2020. Columnist for Dwutygodnik and Tygodnik Powszechny; her new book Bowie w Warszawie [Bowie in Warsaw] will come out at the end of 2021.

Contact with us

Krakow Festival Office

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizers : Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego
Grant: Miasto Kraków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Krakow Festival Office 2024

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego