Krzysztof Tomasik

a publicist and a biographer
Krzysztof Tomasik

(b. 1978) – publicist and biographer, LGBT activist, member of „Krytyka Polityczna”. Editor of „Relika” bimonthly issued by the Campaign Against Homophobia Association. In 2008 he published Homobiografie. Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku, in 2012 Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u, and last year Grażyna Hase. Miłość, moda, sztuka.

Pic. Ewa Karwan-Jastrzębska