Maciej Urbanowski

Maciej Urbanowski

Historian of Polish literature, literary critic, and editor. Since 2008, head of the Department of Contemporary Criticism at the Faculty of Polish Studies of Jagiellonian University, co-founder and assistant editor-in-chief of the Arcana bimonthly and permanent co-operator of Rzeczpospolita and the 44/Czterdzieści i Cztery quarterly. He also published in: Arka, Dziennik, Europa, Pamiętnik Literacki, Ruch Literacki, Teksty Drugie, and Wprost. Author of books dedicated to Polish literature: Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba opisu i interpretacji nurtu w II Rzeczypospolitej (1997), Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku (2002), Człowiek z głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana Emila Skińskiego (2003), Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006 (2007), Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety (2007), and Szczęście pod wulkanem. O Andrzeju Bobkowskim (2013). He also prepared the print of the anthologies: Europejskie wizje polskich pisarzy w XX wieku (2011) and Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego (2012). Winner of the Andrzej Kijowski Award (2008). Since 2006, member of the jury of the Józef Mackiewicz Literary Award. The historian will take part in a discussion Generations which will take place on 24th October at 3:00pm in The Pod Baranami Palace.