Magda Heydel

Polish and English scholar, translator
Magda Heydel

(b. 1969)–graduated in Polish and English studies, traductologist. Among other writers she has translated Joseph Conrad, T.S. Eliot, Seamus Heaney, Ted Hughes, Alice Oswald, Derek Walcott, Virginia Woolf and Roald Dahl. Works at the Faculty of Polish Studies, in charge of the Master’s course in literary and cultural traductology. Editor-in-chief of „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. She published Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2002) and Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza (2013), jointly with Piotr Bukowski, anthologies: Współczesne teorie przekładu (2009) and Polska myśl przekładoznawcza (2013).Twice (in 2008 and 2011) award-winner of „Literatura na Świecie”. Regularly cooperates with „Tygodnik Powszechny”.