Małgorzata Nocuń

Małgorzata Nocuń

(born 1980) – editor of Nowa Europa Wschodnia, journalist for Tygodnik Powszechny weekly, served as its correspondent in Ukraine and Belarus in 2004-2006. Together with Andrzej Brzeziecki, she published such books as Białoruś. Kartofle i dżinsy, Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi, Łukaszenka. Ostatni car Rosji and Armenia. Karawany śmierci (2016). In 2014, she was awarded a distinction in the Pen of Hope Amnesty International competition for her report from the North Caucasus.

Wydarzenia z udziałem gościa

Tuesday, 22 October