Marta Dzido

Marta Dzido

Author of books: Ślad po mamie [A Mother's Trace], Małż [Clam], Matrioszka [Matryoshka], Kobiety Solidarności [The Women of the Solidarity], Frajda [Joy], Sezon na truskawki [A Season for Strawberries]. Co-author (with Piotr Śliwowski) of documentaries: Paktofonika, Downtown, Solidarność według kobiet [Solidarity According to Women], Siłaczki [Strongwomen]. She has won a number of awards: Hollywood Eagle Documentary Award, Krzysztof Kieślowski Beyond Borders Award, European Union Prize for Literature.

Wydarzenia z udziałem gościa

Wednesday, 20 October