Michał Sowiński

iterary critic and editor
Michał Sowiński

Literary critic and editor, writing regularly for Tygodnik Powszechny and Krytyka Polityczna. He was connected with the Korporacja Ha!art magazine and publishing house for many years. He runs a podcast Conrad na fali [Conrad On a Roll]. 

Wydarzenia z udziałem gościa

Sunday, 24 October