Andrzej Mencwel

Critic, essayist, cultural historian
Andrzej Mencwel

(born in 1940) – critic, essayist, cultural historian. Professor Emeritus of the Institute of Polish Culture at the University of Warsaw. Member of the Warsaw Scientific Society and the Jerzy Giedroyć Scientific Award Committee, Honorary President of the Polish Society of Culture Studies. Author of scientific and essay books, some of which received the Minister of Education Award, including: Stanisław Brzozowski, 1976; Etos lewicy, 1990; Przedwiośnie czy potop, 1997, also awarded the Jan Strzelecki Polish PEN-Club Prize).  Wyobraźnia antropologiczna (2006) was nominated for the Nike Award and won the Jan Baudoin of Courtenay Prize. Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX (2014) won the Kazimierz Wyka Prize and was dubbed the humanities book of the year by the Nowe Książki magazine. Toast na progu (2017) was nominated for the City of Warsaw Literary Award, as well as the Nike Award.

Contact with us

Krakow Festival Office

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizers : Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Grant: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Krakow Festival Office 2024

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego