Piotr Siemion

Lawyer by education, writer, columnist
Piotr Siemion

Lawyer by education, he devoted his life to writing. He is known as a columnist of BruLion and Ozon; he made his debut as a prose writer in2000 with a novel Low Meadows. Four years later he published Finimondo. Two years ago his essays appeared in the collection Dryblując przez granicę. Polsko – ukraińskie Euro 2012 (Dribbling across the Border, Polish-Ukrainian Euro 2012) edited by Monika Sznajderman. Siemion is also a well-known translator of American literature – for his translation of Thomas Pynchon's The Crying of Lot 49 he received an award of Literatura na świecie monthly.

Photo by Atelier Anna Kluczek-Siemion

Contact with us

Krakow Festival Office

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizers : Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego
Grant: Miasto Kraków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Krakow Festival Office 2024

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego