Szymon Wróbel

a professor of philosophy, author of many books and articles
Szymon Wróbel

A professor of philosophy at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences and at the Faculty of Artes Librales of the University of Warsaw. He is interested in theories of power, the theory of literature, linguistics, cognitive studies and psychoanalysis. He is the author of many books and articles; the most important of them include Odkrycie nieświadomości [The Discovery of the Unconscious], Galaktyki, biblioteki, popioły [The Galaxies, Libraries, Ashes]Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej [Power and Reason. The Reflective Stages of the Critical Social Theory], Granice polityczności [The Limits of the Political] (with Paweł Dybel). His recent books include: Deferring the SelfGrammar and Glamour of CooperationĆwiczenia z przyjaźni [Exercises in Friendship], Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej [Retroactive Readings. Origins of Contemporary Philosophical Thought] and Polska pozycja depresyjna: od Gombrowicza do Mrożka i z powrotem [The Polish Depressive Position: from Gombrowicz to Mrożek and Back], published in 2015. He was nominated three times for the Polityka's Passport award (1997, 2003 and 2004).

fot. private archives

Contact with us

Krakow Festival Office

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizers : Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego
Grant: Miasto Kraków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Krakow Festival Office 2024

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego