Łukasz Musiał

Expert in German studies, translator and essayist
Łukasz Musiał

(born 1976) – expert in German studies, translator and essayist, employee of the Adam Mickiewicz University in Poznań. He translated a number of works into Polish, including works by authors such as Ernst Jünger, Karl Schlögel and Henning Lobin.

Author of three essay books: Kafka – w poszukiwaniu utraconej rzeczywistości (Wrocław, 2011), Do czego używa się literatury (Krakow, 2016) and O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora (Poznań, 2016), for which he has been nominated for the Gdynia Literary Award in 2017.