Andrzej Leder

a cultural philosopher, a psychotherapist
Andrzej Leder

a cultural philosopher, a psychotherapist. A graduate of the Medical University of Warsaw, an associate professor at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. He has collaborated with the Res Publica Nowa magazine for years. The author of the books: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów [A Change of Myths: Life in the Age of Decadence. A Collection of Essays, 1997], Nieświadomość jako pustka [Unconsciousness as Void, 2001], Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit [Freud's Science in the Sein und Zeit Age, 2007], Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej [Over-dreamt Revolution. Exercise on Historical Logic, 2014]. This last book was nominated for the Nike Literary Award.

Contact with us

Krakow Festival Office

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizers : Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego
Grant: Miasto Kraków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Krakow Festival Office 2024

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego