Andrzej Szahaj

Andrzej Szahaj

A philosopher. Professor of the Nicolaus Copernicus University in Torun, since 2008 the Dean of the Faculty of Humanities. His scientific interest first and foremost include philosophy of culture and philosophy of politics. A member of the Committee on Philosophical Sciences and Committee on and of the Committee on Cultural Studies of the Polish Academy of Sciences. He was granted the Award of the Minister of National Education (1997) and of the Ministry of Science and Higher Education (2005). He was awarded with the Silver Cross of Merit. He is an author of numerous scientific papers and journalistic and popular articles printed in, among others, Odra, Twórczość, Przegląd Polityczny, Europe – the Weekly of Ideas. A translator of scientific English literature. A tutor at the Collegium Invisibile. He published his own works: Krytyka, emancypacja, dialog. Jürgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej (1990), Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernism (1996), Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska” (2000), Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki (2004), Postmodernizm w kulturze współczesnej (2003), E Pluribus Unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (2004), Filozofia polityki (2005, with Marek N. Jakubowski), Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej (2008), Relatywizm i fundamentalizm (oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki) (2008). He provided scientific edition of such translated works as: Richard Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu (1995), Stanley Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane (2002), Giovanna Borradori, Jaques Derrida. Jürgen Habermas, Filozofia w czasach terroru (2000). He took part in A discussion with a poker. on Saturday, 27th October 2012. Zdjęcie: Kwiatkowski

Contact with us

Krakow Festival Office

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizers : Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego Grant: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Krakow Festival Office 2024

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego