Anna Nasiłowska

Anna Nasiłowska

Writer, historian and literary critic. Since 2007 the director of the creative writing study at IBL PAN. Among others, she has published: Jean Paul Sartre and Simone de Beauvoir (2006), The Great Exchange of Views (2008), Love Stories (2009).

Contact with us

Krakow Festival Office

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizers : Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego
Grant: Miasto Kraków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Krakow Festival Office 2024

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego