Gabriel Borowski

Gabriel Borowski

graduate of the Portuguese Studies and Doctor of in Literary Studies. He obtained his degree from Jagiellonian University, where he also completed postgraduate studies in literary translation (English-Polish). He currently teaches Lusophone literature and translation studies in the Department of Portuguese Philology and Translation Studies at the Jagiellonian University. As a freelance translator, he is dedicated to disseminating Lusophone literature in Poland and Polish literature translated into Portuguese.

Contact with us

Krakow Festival Office

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizers : Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego
Grant: Miasto Kraków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Krakow Festival Office 2024

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego