Jerzy Sosnowski

Jerzy Sosnowski

Writer, feature writer, radio and television journalist. He worked for newspapers (Gazeta Wyborcza, Więź) and television (head of cultural journalism in TVP, cooperated with TVP Kultura), then settled in the radio. He works for Trójka radio station where he runs Klub Trójki and Trójkowy Znak Jakości. He is also the author of four collections of essays, three volumes of short stories and five novels including this year's Spotkamy się w Honolulu (We Will Meet in Honolulu). A winner of the Kościelski Foundation Award for Wielościan (Polyhedron) (2001) and an award of the Poznań Review of the Latest Publications for Prąd zatokowy (The Gulf Stream, 2003), for which he was also nominated to the NIKE Literary Award. He is a member of the Polish Language Council at the Polish Academy of Sciences. Photo by Agnieszka Duraczyńska-Sosnowska

Contact with us

Krakow Festival Office

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizers : Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego
Grant: Miasto Kraków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Krakow Festival Office 2024

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego