Leonard Neuger

literary scholar and translator
Leonard Neuger

A literary scholar and translator; he participated in the Solidarity underground movement, for which he was arrested and interned. As a researcher, he specialises in contemporary Polish and Swedish literature. He is the translator of four poetry volumes of the Swedish Noble Prize winner Tomas Tranströmer. He writes both in Polish and in Swedish. The author of the books: Z perspektywy tłumacza: szkice o poezji szwedzkiej [From a Translator’s Perspective: Sketches on Swedish Poetry] (1997) and Pomysły do interpretacji: studia i szkice o literaturze polskiej [Ideas for Interpretation: Studies and Sketches on Polish Literature] (1997).

Contact with us

Krakow Festival Office

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizers : Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego
Grant: Miasto Kraków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Krakow Festival Office 2024

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego