Paulina Subocz

literature expert, graduate of Polish Studies
Paulina Subocz

literature expert, graduate of Polish Studies. Co-author of a book titled Nadkolory i nadaromaty. Schulz, Mueller, Blecher (jointly with Ireneusz Staroń). She has published in magazines such as Topos, Metafora and Rocznik Komparatystyczny. She is currently working on a doctoral dissertation about Jan Polkowski’s poetry. In her research, she deals with the relations between art and literature, as well as with Polish emigration prose, such as Florian Czarnyszewicz’s novels.

Contact with us

Krakow Festival Office

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizers : Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego
Grant: Miasto Kraków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Krakow Festival Office 2024

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego