Piotr Marecki

Piotr Marecki

A publisher, editor, lecturer at the Chair of Contemporary Culture of the Faculty of Culture of the Jagiellonian University, the chairman of the Korporacja HA!Art Foundation, populariser of avant-garde literature (including liberature and digital literature). Since 1999, the editor-in-chief of the interdisciplinary culture magazine HA!Art and the publishing house established in connection with the periodical and which released, among others, the Polish version of James Joyce’s famed Finnegans Wake and books by Marian Pankowski, Stanisław Czycz, Michał Witkowski, Jerzy Nasierowski, Krzysztof Niemczyk, Sławomir Shuty. A co-originator of the Restart think tank aiming at popularising the cooperation between writers and filmmakers. The author and co-author of books including Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku (2005), Czycz i kino. Filmowe inspiracje twórczością Stanisława Czycza (a PhD thesis, UJ, 2006), Kino niezależne w Polsce 1989-2009. Historia mówiona (2009), Żuławski. Przewodnik Krytyki Politycznej (with Piotr Kletowski, 2008), Barański. Przewodnik Krytyki Politycznej (2009), Każdy inny. Wspomnienia o Jasiu Stoberskim (2010), Królikiewicz. Pracuję dla przyszłości (with Piotr Kletowski, Krakow 2010), Nam wieczna w polszczyźnie rozróba. Marian Pankowski mówi (2011), Czycz i filmowcy, czyli przyliteracki status kina polskiego (2012). An editor of textbooks and guides to the latest culture including Tekstylia. O rocznikach siedemdziesiątych (with Michał Witkowski and Igor Stokfiszewski, 2002), Liternet. Literatura i internetekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury (2006), Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna (with Agnieszka Wiśniewska, 2010), Literatura polska 1989-2009. Przewodnik [Polish Literature1989 -2009. A guide] (2010), Kultura niezależna w Polsce 1989-2009 (2010), Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media (with Mariusz Pisarski (2011). At the Conrad Festival, he told with Marian Pilot about Language on the go on 27th October 2012. Picture: Tomasz Wiech

Contact with us

Krakow Festival Office

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel.12 354 25 00, fax 12 354 25 01
poczta@biurofestiwalowe.pl

Organizers : Miasto Kraków KBF Kraków Miasto Literatury UNESCO Fundacja Tygodnika Powszechnego
Grant: Miasto Kraków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© Krakow Festival Office 2024

Autentika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego